BRANDSanering

Hammarsleven Sanering

Vi utför sanering vid brand.  
Vid ett första besök gör vi en noggrann koll av vad som behöver rivas och vad som behöver saneras.
Efter en brand uppstår ofta skador så som brandskador, rökskador, sotskador och vattenskador. Dessa olika skador sanerar vi efter behov för att rädda så mycket som möjligt.
Vid brandsanering kan stora delar av fastigheten vara brandskadad eller mindre delar brandskadad men rökskador och sotskador vara mer omfattande för saneringsarbetet.  Vi utför luktsanering med fogging eller ozon för att bli av med brandlukten, samt sanerar sot genom att tvätta berörda ytor och patenterar väggar och tak.

Lösöre, så som tex möbler gäller att snabbt rädda genom att få bort från det brandskadade fastigheten, då dessa kan bli vatten-, sot- eller rökskadade.
Vid lukt-/rökskador på lösöre erbjuder vi luktsanering med ozonkammare.
Vi erbjuder hjälp med magasinering av lösöre under hela renoveringsperioden. 

Välkommen att kontakta oss.
E-post: sanering@hammarsleven.se
Tel: 076-898 65 52

Kontakt

Emil Sunebäck

Hammarsleven Sanering AB