Skaderapport

Hammarsleven Sanering

Vid brand-, fukt-, luktskada eller annan typ av skada erbjuder vi att utföra skaderapport.  
Vid ett första besök gör vi en noggrann koll av skadeorsak, vad som behöver rivas och vad som behöver saneras. 
Vi lämnar sedan en skaderapport och åtgärdsförslag på vad som bör göras, beroende på skadeorsak och skadeomfattning.
Dessa olika skador sanerar vi efter behov för att rädda så mycket som möjligt.
Det kan vara åtgärdsförslag för brandsanering, luktsanering, avfuktning, foggning med mera.
Lösöre, så som tex möbler gäller att snabbt rädda genom att få bort från det brandskadade fastigheten, då dessa kan bli vatten-, sot- eller rökskadade.

Välkommen att kontakta oss.
E-post: sanering@hammarsleven.se
Tel: 076-898 65 52

Kontakt

Emil Sunebäck

Hammarsleven Sanering AB