Instängsling

Hammarsleven Sanering

Vid en skada på en fastighet, så som brand eller dylikt kan tomten eller området behövas stängslas in.
Genom att sätta stängsel runt det skadade området hindras obehöriga att tillträda, samt skydda både barn och djur från att skadas.
 Vi finns tillgängliga att snabbt vara på plats och spärra av önskat område med stängsel.
Är det även ett område som behöver uppsyn dygnet runt, så erbjuder vi även att ha vakter på plats för att ha uppsyn på det instängslade området.

Välkommen att kontakta oss.

E-post: sanering@hammarsleven.se
Tel: 076-898 62 52

Kontakt

Emil Sunebäck

Hammarsleven Sanering AB