Jour

Hammarsleven Sanering

Saneringstjänst med jour  dygnet runt.
När skadan/olyckan plötsligt händer erbjuder Hammarsleven sanering akuta insatser.
Det kan vara vid brandskador, rökskador, sotskador och vattenskador. Vi är snabbt på plats och sanerar efter behov för att rädda så mycket som möjligt.
Vid brandsanering kan stora delar av fastigheten vara brandskadad eller mindre delar brandskadad men rökskador och sotskador vara mer omfattande för saneringsarbetet.
Lösöre, så som tex möbler gäller att snabbt rädda genom att få bort från det brandskadade fastigheten, då dessa kan bli vatten-, sot- eller rökskadade.

Välkommen att kontakta oss.

E-post: sanering@hammarsleven.se
Tel: 076-898 65 52

Kontakt

Emil Sunebäck

Hammarsleven Sanering AB