Luktsanering

Hammarsleven Sanering

Vid olika skador kan dålig lukt vara ett stort problem och en luktsanering behöver utföras. tex; vid brand, tobaksrök, avlopp mm.
Vi erbjuder och utför olika typer av effektiva luktsaneringsmetoder. Först gör vi en utredning för att ta reda på orsaken till luktproblemet och sedan lämnar vi ett åtgärdsförslag, som vi utför saneringen efter. 
Vid luktsanering är våra vanligaste metoder: Foggning, Ozonbehandling, Rengöring och patentering.

Välkommen att kontakta oss.
E-post: sanering@hammarsleven.se
Tel: 076-898 62 52

Kontakt

Emil Sunebäck

Hammarsleven Sanering AB