MögelSanering

Hammarsleven Sanering

Vi utför sanering vid mögelskador.  
Mögel uppstår oftast vid vattenskador eller andra fuktproblem. Vid spår av mögel erbjuder vi en fuktutredning, för att härleda var mögelskadan kan uppkommit ifrån. Vi lämnar ett åtgärdsförslag, mögelsanerar och avfuktar.
Mögel är ett problem för både människa och hus, ur ett hälso- och miljöperspektiv.

Välkommen att kontakta oss.
E-post: sanering@hammarsleven.se
Tel: 076-898 65 52

Kontakt

Emil Sunebäck

Hammarsleven Sanering AB