Magasinering

Hammarsleven Sanering

Vi erbjuder hjälp med magasinering av lösöre under renovering av skador.
Vi hjälper till att bära, frakta och magasinera möbler och dylikt så att de skadade utrymmena i fastigheten kan arbetas i.
Det kan vara vid skador i fastigheten så som brand, vatten, lukt,  rök, etc..

Lösöre, så som tex möbler gäller att snabbt rädda genom att få bort från det brandskadade fastigheten, då dessa kan bli vatten-, sot- eller rökskadade.
Vid lukt-/rökskador på lösöre erbjuder vi luktsanering med ozonkammare.
Vi erbjuder hjälp med magasinering av lösöre under hela renoveringsperioden. 

Välkommen att kontakta oss.
E-post: sanering@hammarsleven.se
Tel: 076-898 65 52

Kontakt

Emil Sunebäck

Hammarsleven Sanering AB